Zo financieren woningeigenaren verduurzaming

De aankoop van een woning, maar ook het oversluiten of verhogen van de hypotheek zijn goede momenten om energiebesparende maatregelen te treffen. Ook combineren veel woningeigenaren een reguliere verbouwing met verduurzaming. Een greep uit financieringsvormen voor verduurzaming.

Spaargeld of lening Als een eigenaar spaargeld heeft, kan het aantrekkelijk zijn om dit in te zetten voor verduurzaming van de woning. Daarmee is vaak een hoger rendement te behalen dan met rente op spaargeld. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en behoeften kan woningverduurzaming met een consumptieve of hypothecaire lening ook een goede optie zijn. Doorgaans bespaart iemand meer op zijn energielasten dan hij betaalt voor de financiering.

Duurzaamheidslening & Stimuleringslening Verschillende overheden stimuleren verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Wie zijn woning energiezuiniger wil maken of zelf energie wil opwekken, kan duurzame maatregelen tegen een lage rente financieren met een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening. De meeste van deze leningen worden aangeboden door gemeenten. In Gelderland en Limburg zijn brede provinciale regelingen beschikbaar. Op SVn.nl staat welke gemeenten en provincies deze leningen aanbieden en wat de voorwaarden zijn.

Nationaal Energiebespaarfonds Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen zowel particulieren als VvE’s investeren in een energiezuinige woning. Meer informatie: www.energiebespaarlening.nl.

Hypothecair krediet: € 9.000 extra lenen bij minimaal inkomen van € 33.000 Bij de aankoop van een woning mogen mensen met een minimaal toetsinkomen van € 33.000 meer lenen voor energiebesparende maatregelen. Dit is mogelijk, omdat zij lagere energielasten zullen hebben. De leencapaciteit kan onder voorwaarden met € 9.000 verhoogd worden. Afhankelijk van de energieprestatie van een woning kan de leencapaciteit verder verhoogd worden.

Hypothecair krediet: tot 106% lenen van de woningwaarde De kosten voor energiebesparende voorzieningen kunnen meegefinancierd worden boven op de gebruikelijke maximale financiering van 100% van de woningwaarde. Het maximum wordt dan verhoogd naar 106% van de woningwaarde als dat bedrag volledig gebruikt wordt voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Energiebespaarbudget Voor mensen die hun woning willen verduurzamen maar nog niet precies weten hoe, bestaat de mogelijkheid van het Energiebespaarbudget. Er kan een bedrag tot 6% van de marktwaarde van de woning geleend worden. Dit wordt gereserveerd voor duurzame maatregelen op een later moment.

Opleiding Adviseur Duurzaam Wonen voor hypotheekadviseurs Circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt slaan de handen ineen om verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. De sector leidt hiervoor dit jaar 80 procent van alle 10.000 hypotheekadviseurs in Nederland op tot Adviseur Duurzaam Wonen. Hiervoor is het sectorcollectief Duurzaam Wonen opgericht en de website www.adviseurduurzaamwonen.nl gelanceerd, waar professionals alle informatie over de opleiding kunnen vinden. De opleiding is in 2019 ontwikkeld door de Rabobankgroep en De Hypotheekshop met als doel dat hypotheekprofessionals hun klanten kunnen adviseren en stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Hypotheekadviseurs zijn immers een belangrijke schakel bij het kopen van een woning of de aanpassing van de bestaande hypotheek.

Vergeet subsidies niet! Check welke subsidies of leningen er zijn voor woningeigenaren of VvE’s voor het verbeteren van hun woning(en): www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer


Delen mag, graag zelfs!