Woningcorporaties bouwen graag meer voor starters

Een bijdrage van Marnix Norder,

voorzitter van Aedes

Een eigen huis is een stap voor mensen om op eigen benen te staan. Of het nu een koophuis of een huurhuis is. Maar beide zijn voor starters op het moment amper te vinden. Bij het huidige woningtekort is meer nieuwbouw eigenlijk de enige oplossing. Woningcorporaties bouwen, óók voor starters. Er zijn afspraken met gemeenten om met voorrang aan starters te verhuren. Corporaties willen nog méér voor hen doen, maar het wordt er niet makkelijker op gemaakt.

Oplopende verhuurderheffing

Meer woningen zijn hard nodig, maar er is wel geld en ruimte nodig om ze te bouwen. Corporaties zijn de afgelopen jaren echter steeds meer belasting gaan betalen. Geld dat uit de volkshuisvesting wordt weggehaald. Geld waarmee ze meer mensen zouden kunnen helpen aan een betaalbaar huis. De huurdersbelasting (verhuurderheffing) is na de economische crisis niet afgebouwd en loopt nog steeds op.

Afgenomen nieuwbouwproductie

Logisch gevolg: sinds de invoering van de verhuurderheffing is de nieuwbouwproductie van corporaties min of meer ingestort. Corporaties bouwden in 2013 nog rond de 30.000 woningen per jaar. Nu is dat minder dan de helft daarvan. Daardoor groeien de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Starters wonen noodgedwongen op zolder bij hun ouders of in een kamer die ze ontgroeid zijn.

Winstbelasting & ATAD

Corporaties, die geen winst maken, betalen steeds meer winstbelasting (vennootschapsbelasting). Over sociale huurwoningen! En daar is nog een nieuwe belasting bij gekomen: ATAD. Eigenlijk bedoeld voor multinationals. Die belasting werkt voor corporaties als een boete op investeringen. Op een moment waarop investeringen in nieuwbouw, verduurzaming en voldoende betaalbare huurwoningen juist broodnodig zijn. Snapt u het nog?

De sleutel ligt in Den Haag

Een sleutel om meer sociale huurwoningen te bouwen, ook voor starters, ligt dus in Den Haag. Niemand betaalt graag belasting, maar het gaat niet om onszelf. Het gaat om huurders en woningzoekenden die in de praktijk de dupe zijn. Omdat er minder huizen gebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd worden. In hun belang blijft Aedes pleiten voor verlaging van de belasting op woningcorporaties. #Ikwileenhuis!

Wat vindt u?

Laat het horen via praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!