Wat doen banken voor starters?

Onderscheidende én vernieuwende initiatieven die de koopstarter moeten helpen

Voor veel starters is het huren van een woning geen geschikt alternatief meer vanwege inkomensgrenzen, inschrijfduur of hoge huren. Helaas is het kopen van een huis ook niet altijd een optie. In dit artikel een aantal (vernieuwende) constructies waarmee kopen wellicht wél mogelijk wordt. Uiteraard is het belangrijk dat starters zich altijd goed laten informeren over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.

a.s.r.

Hypotheek met 40-jarige looptijd

Bij a.s.r. kunnen starters kiezen voor een langere periode om hun hypotheek af te betalen. Bijvoorbeeld om de einddatum van de lening te laten aansluiten op de pensioenleeftijd. Bij een langere looptijd dalen de maandlasten. Dat kan prettig zijn voor gezinnen met kinderen of mensen die meer financiële ruimte willen. Het verschil tussen een lening in 30 of 40 jaar terugbetalen is € 190 netto per maand. Dit geldt voor een gemiddelde starter die € 286.000 leent tegen een rente van 2%. Het is mogelijk om ieder jaar 15% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag extra terug te betalen zonder bijkomende kosten.

www.asr.nl/startershypotheek

Rabobank

Hypotheek voor zzp’er of ondernemer

Een hypotheek aanvragen als zzp’er of ondernemer werkt vanwege wisselende inkomsten vaak net even anders dan voor iemand met een vast contract. Bij de Rabobank beoordeelt een adviseur de financiële situatie. Er is onder meer een inkomensverklaring nodig voor de bepaling van het gemiddelde constante inkomen. Op basis hiervan wordt de maximale hypotheek met en zonder NHG berekend. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele verschillen in het inkomen over de afgelopen jaren, kosten, afschrijvingen en investeringen. De bank kijkt naar de bedrijfsresultaten over de afgelopen drie kalenderjaren en in sommige gevallen naar de inkomsten uit loondienst in vorige arbeidsjaren in dezelfde branche. Ook zijn er soms gerealiseerde halfjaarcijfers of een prognose van het lopende jaar nodig. Zo kan een klant – ook als hij pas net is gestart met een eigen onderneming – wellicht toch een hypotheek krijgen.

www.rabobank.nl

BLG Wonen

Huurverklaring voor duurhuurder

Huurders met hoge maandlasten stellen vaak de vraag: waarom mag ik wel duur huren en niet goedkoper kopen? Voor koopstarters in het dure huursegment biedt BLG Wonen de Huurverklaring aan. Hiermee kan de ‘duurhuurder’ laten zien wat zijn woonlasten zijn geweest in de afgelopen twee jaar en hoe hij deze goed heeft kunnen betalen. In de pilot bekijkt BLG Wonen of de gedragen huurlasten uit het verleden als extra onderbouwing kunnen gelden bij de hypotheekbeoordeling voor een koopwoning. De huurverklaring is bedoeld voor huurders die de overstap van de huur- naar de koopsector willen maken en niet aan de gestelde standaard leennormen voldoen.

www.blgwonen.nl

Obvion

Meetekenen hypotheek door ouders

Bij Obvion Hypotheken kunnen aanvragers hun ouders laten meetekenen voor de hypotheek. Aanvragers blijven zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. De ouders tekenen het bindend aanbod en de hypotheekakte mee, waardoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lening. De spelregels:

  • De aanvrager moet minimaal 75% van de lasten van de lening kunnen betalen binnen zijn toegestane woonlast. Hiervoor kijkt Obvion naar het inkomen van de aanvrager en de eventuele partner.
  • Ouders moeten tenminste het tekort op de toegestane woonlast kunnen dragen naast hun financiële verplichtingen voor de eigen (huur)woning en eventuele overige kredietlasten. Hiervoor geven beide ouders hun inkomen en (woon)lasten op.
  • De aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat zijn inkomen in de toekomst voldoende gaat stijgen om de hypotheeklasten binnen tien jaar zelfstandig te dragen.
  • Meetekenen door ouders kan alleen bij een hypotheek zonder NHG.

www.obvion.nl


Delen mag, graag zelfs!