Van kantorengebied naar stadswijk

Transformatie van De Hoef West in Amersfoort

Een bijdrage van de gemeente Amersfoort

De Hoef West in Amersfoort is nu nog vooral een kantorengebied met een aantal grote onderwijsinstellingen. De komende jaren verandert het in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De gemeente wil in het gebied een flink aantal woningen realiseren, in zowel bestaande panden als door nieuwbouw. Woningen die aansluiten op de vraag in de markt. Van starters bijvoorbeeld.

Jaarlijks 1.000 woningen erbij. Dat is de concrete ambitie van de gemeente Amersfoort bij de woningbouwopgave in de stad. De uitdaging hierbij is de zoektocht naar nieuwe woonlocaties. Zo kwam ook De Hoef in beeld. Een gebied met een gunstige ligging, veel bedrijvigheid én met mogelijkheden voor veel nieuwe woningen.

Ambities en kansen van het gebied De afgelopen jaren ging de gemeente Amersfoort met ontwikkelaars en andere partijen in gesprek over de ambities en kansen van het gebied. Inmiddels is het plan voor De Hoef West uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader. Daarin staan de mogelijkheden voor bouw, maar ook waar er ruimte komt voor bijvoorbeeld parkeren, winkelen, groen, en sport en spel.

Honderden woningen tegelijk realiseren In totaal komen er zo’n 2.500 woningen op De Hoef. Enerzijds door leegstaande kantoorpanden om te bouwen. Anderzijds door nieuwbouw, bijvoorbeeld op plekken waar nu kantoorpanden staan die niet geschikt zijn om te transformeren. Op die manier kunnen honderden woningen in één keer gerealiseerd worden. Bovendien komt er ruimte voor nieuwe kantoren en werkruimtes. Zo wordt De Hoef een levendige stadswijk waarin wonen, werken en leren samenkomen.

Meer starterswoningen beschikbaar Meer dan de helft van de huurwoningen op De Hoef is bestemd voor sociale huur of middenhuur. Aan deze woningen is veel behoefte. Ook voor starters zijn deze woningen met een lagere huurprijs interessant. Toch zal nieuwbouw voor sommige starters te duur blijven. De verwachting is dat bewoners die nu in een starterswoning zitten in andere delen van Amersfoort straks verhuizen naar een grotere woning op De Hoef. Op die manier komen elders in de stad ook woningen voor starters beschikbaar.

Eerste panden al bewoond De eerste kantoorpanden zijn al getransformeerd (zie kader, red.), zoals het pand aan Lichtpenweg 6. In een deel van dit gebouw verhuurt woningcorporatie de Alliantie 85 eenkamerwoningen. Hier wonen jonge mensen die de verbinding met elkaar aangaan. Zij helpen en ondersteunen elkaar bij het zelfstandig wonen, zoeken elkaar op en inspireren elkaar. Toch zal het een jaar of vijf duren voordat De Hoef echt de stadswijk is die de gemeente voor ogen heeft. In een ander deel van het gebouw aan de Lichtpenweg komen 53 appartementen voor sociale huur. Deze woningen met een eigen buitenruimte zijn geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Naast het gebouw komen ongeveer 100 koopappartementen te staan. De bouw hiervan start naar verwachting dit jaar. Ook op andere locaties op De Hoef komen vooral appartementen, zowel koop als huur. De plannen voor deze projecten zijn nog in ontwikkeling.

Meer informatie De gemeente organiseert regelmatig het Hoef Café, voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op De Hoef. Kijk voor data op www.amersfoort.nl/dehoef. Daar is ook meer informatie over de ontwikkelingen op De Hoef te vinden.

“In De Hoef West gaan we aan de slag met de unieke transformatie van een kantorengebied naar een stadsdeel waar je straks kunt wonen, werken en leren.”

– Wethouder Willem-Jan Stegeman, gemeente Amersfoort

“Dat rustige gaat wel veranderen” Een van de bewoners van het eerste uur op De Hoef is Jasper. “Ik had geluk dat dit op mijn pad kwam, want het is lastig om een woning te vinden.” Jasper weet dat er veel staat te gebeuren in het kantorengebied waar hij nu woont. Hij zit als bewoner in de klankbordgroep die regelmatig met de gemeente Amersfoort overlegt over de ontwikkelingen. “Ik zie mooie plannen en tekeningen langskomen. Maar hoe het straks echt zal zijn? Ik woon hier nu heel rustig. Dat gaat wel veranderen. Mijn straat wordt een van de toegangswegen voor de wijk en tegelijkertijd komen er meer voorzieningen. Dat is zeker positief, want als ik nu iets wil doen, moet ik altijd de wijk uit.”


Delen mag, graag zelfs!