Transformatiefaciliteit financiert waar banken (nog) niet durven

Risicovolle voorfase financieren om woningtekort terug te dringen

Door SVn

Stel, een projectontwikkelaar met vijf veelbelovende projecten in de portefeuille kan vanwege het ontbreken van voldoende financiering maar één project opstarten. De andere vier blijven liggen. Zonde! Maar vooral niet meer nodig met de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Transformatieprojecten hebben veel potentie om het groeiende woningtekort terug te dringen. Daarnaast dragen ze ook bij aan de kwaliteit en de leefomgeving van een gebied door verloedering van leegstaande gebouwen tegen te gaan. Toch blijkt de businesscase om binnenstedelijke locaties te transformeren tot locaties voor woningbouw in de praktijk niet altijd makkelijk rond te krijgen.

Ontbreken van financiering stagneert woningmarkt “Bij veel projecten spelen financieringsvraagstukken een grote rol”, vertelt manager fondsontwikkeling Richard Luigjes van SVn. SVn verstrekt en beheert sinds februari 2019 leningen vanuit de transformatiefaciliteit, die tot stand is gekomen op initiatief van het ministerie van BZK en een van de gereedschappen is waarmee de minister de woningmarkt weer op gang probeert te krijgen. Luigjes: “Transformatie vereist investeringen in het voortraject, wanneer vergunningen nog niet definitief zijn en nog niet met de bouw gestart kan worden. Die onzekere fase maakt het moeilijk om financiering te vinden in de markt. Dat stagneert woningbouw. Met een lening uit de transformatiefaciliteit worden ontwikkelaars geholpen om meerdere projecten op binnenstedelijke locaties parallel aan elkaar op te starten, waar deze anders zouden blijven liggen.”

Banken willen onzekere voorfase niet financieren Volgens Luigjes zit het marktfalen in het feit dat banken deze voorfase niet willen financieren tot het moment dat de definitieve omgevingsvergunning er is. “Ontwikkelaars zijn daarom aangewezen op de inzet van hun eigen vermogen of moeten bij buitenlandse partijen of private investeerders geld lenen, vaak tegen zeer hoge rentetarieven van meer dan 10 procent op jaarbasis. Om die reden komen risicovolle binnenstedelijke transformaties maar moeizaam van de grond, terwijl de behoefte aan woningen in Nederland juist zo groot is.”

Transformatiefaciliteit financiert voorfase wel De transformatiefaciliteit concentreert zich op projecten in 50 gemeenten verspreid over Nederland en met de grootste druk op de regionale woningmarkt. Maar ook projecten in gemeenten die niet op de lijst staan, kunnen in aanmerking komen voor financiering door de positieve impact op de regionale woningmarkt te motiveren. Projectontwikkelaars kunnen zakelijke leningen van 1 tot 3,5 miljoen euro aanvragen en moeten zelf minimaal 10 tot 15 procent eigen vermogen inbrengen. De looptijd is maximaal 5 jaar en de lening kan boetevrij afgelost worden. Luigjes: “Het traject van herbestemming tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning duurt zo’n twee tot drie jaar. Zodra de vergunning er is, willen banken wél financieren en wordt de verkregen lening vanuit de transformatiefaciliteit afgelost.”

Gefinancierde projecten Binnen de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie (afgekort tot transformatiefaciliteit) werden al meerdere projecten ondersteund in de risicovolle voorfase. Zo wordt in Breda een voormalig bedrijventerrein herontwikkeld tot locatie voor woningbouw. En in Hoofddorp komen op de plek van een oud postkantoor meerdere appartementen te staan.


Delen mag, graag zelfs!