Nog meer leesvoer

25 november 2019

Eigen huis voor modaal inkomen nog verder weg

Eenverdieners met een gemiddeld inkomen hebben het bijzonder lastig op de woningmarkt. Voor 150.000 euro kun je bijna nergens meer een huis kopen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

> lees meer

20 november 2019

Woningcorporaties stoppen met verhuur aan groepen jongeren

Woningcorporaties gaan stoppen met het aanbieden van de zogeheten friendscontracten waarbij ze woonruimte verhuren aan groepen van drie of vier jongeren.

> lees het artikel

19 november 2019

IVBN stelt wettelijke limiet aan reële huurstijging voor

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) pleit voor een wettelijke limiet aan de jaarlijkse reële huurstijging in de vrije sector. Daarmee willen de deelnemende woningbeleggers huurders meer zekerheid bieden.

> lees het artikel

19 november 2019

Hypotheekshop pleit voor kokeronafhankelijke starterstoetsing

Om te voorkomen dat ouderlijke schenkingen straks de enige sleutel tot de woningmarkt zijn, zou De Hypotheekshop graag zien dat er één financiële woontoetsing komt, voor sociale huur, vrije huur en koop.

> lees het artikel

11 november 2019

Overijssel wil komende jaren tienduizenden woningen bouwen vanwege Randstedelingen

Om de verhuisstroom van mensen uit de Randstad naar Overijssel en Gelderland op te vangen, moeten er de komende jaren 75.000 woningen bijgebouwd worden. De provincies luiden de noodklok en willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de woningbouw te versnellen.

> lees het artikel

7 november 2019

Tegen eenzaamheid en woningnood; samenleven in woongroep in trek

Tientallen nieuwe initiatieven tot groepswonen steken in de westelijke regio de kop op. Samenleven in een woongroep is voor voornamelijk 50-plussers een interessante optie, nu een plek in een verzorgingshuis op latere leeftijd er vaak niet meer is. Gemeenten zien kansen om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken.

> lees en bekijk meer

6 november 2019

Wie zijn de particuliere beleggers op de woningmarkt, en wat brengen ze teweeg?

Sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2013 zijn particuliere beleggers in opmars op de woningmarkt. Hun grote aandeel is nieuw voor Nederland en de zorg bestaat dat ongelijkheid op de huizenmarkt hierdoor toeneemt. Wie zijn deze beleggers? En wat is het effect van hun opmars?

> lees meer

1 november 2019

Grotere huizen, lagere prijzen: Randstedelingen verhuizen steeds vaker naar het oosten

Een groeiende groep inwoners van de Randstad zoekt z'n heil buiten de westelijke regio. Ze verhuizen naar het oosten omdat de huizen groter zijn, een lagere prijs hebben en er meer rust en natuur is. De problemen op de woningmarkt schuiven daarmee wel dezelfde kant op.

> lees het artikel

1 november 2019

Een parkeervergunning en voorrang bij huren: zo lokken steden leraren

Hoe verleid je een afgestudeerde pabo-student om in de grote stad te gaan werken, waar de huizen duurder zijn? Of een gepensioneerde leerkracht om weer voor een drukke klas te staan? Initiatieven als voorrang bij huur, baangaranties, geld voor opleidingen en andere voordelen moeten docenten weer de stad in lokken.

> lees het artikel

23 oktober 2019

De rijke millennial verhuurt aan zijn arme leeftijdsgenoot

Niet alle millennials verzuipen op de woningmarkt. De arme dertiger heeft het inderdaad moeilijk. Maar veel pandjes die worden verhuurd zijn van hun rijke leeftijdsgenoten, schrijft Rabo-econoom Carola de Groot in een gastcolumn.

> lees de column

20 oktober 2019

Op avontuur in Antwerpen – meer huis voor je geld

Nooit eerder woonden zo veel Nederlanders in Antwerpen. Ze komen voor de liefde, de studie, hun werk, maar ook voor goedkopere huizen.

> ga naar het artikel

19 oktober 2019

Doorbreek de ongelijkheid op de woningmarkt en pak privileges aan

Jongeren met vermogende ouders hebben een enorme voorsprong. Doorbreek de ongelijkheid die generaties elkaar doorgeven, stelt Cody Hochstenbach, onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam.

> lees het artikel

17 oktober 2019

Eerst genoeg inkomen en een vaste relatie, dan een kind

Bijna alle volwassenen vinden dat mensen voldoende inkomen en een vaste relatie moeten hebben voordat zij aan kinderen beginnen. Ook een afgeronde opleiding, samenwonen en een vaste baan worden als belangrijke voorwaarden gezien voor het ouderschap. Dit geldt niet voor het huwelijk.

> bekijk het onderzoek van het CBS

14 oktober 2019

Onder Nederlanders is de grote stad helemaal niet zo populair

Hoge woningprijzen in de grote steden suggereren dat steeds meer mensen in de stad willen wonen. Maar is dat ook echt zo?

> lees het artikel

9 oktober 2019

Makkelijker huis kopen voor starters: Nationale Hypotheek Garantie fors goedkoper

Een huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vanaf volgend jaar honderden euro’s goedkoper. Het kabinet wil het zo makkelijker maken voor starters om een huis te kopen.

> lees meer

24 september 2019

Huren of toch kopen? Dit zegt de expert

Mark van Ginkel, financieel adviseur bij Van Bruggen Adviesgroep, vertelt wat beter is: huren of kopen.

> lees wat hij vindt

20 september 2019

Mensen delen verhalen over 'wooncrisis' op speciale actiesite

Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze website willen de Woonbond en woningcorporaties de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.

> ga naar de website

17 september 2019

Blog Vereniging Eigen Huis: Prinsjesdag komt voor starters geen moment te laat

Het kabinet trekt € 2 miljard uit voor de woningmarkt en schaft de overdrachtsbelasting voor starters mogelijk af. Is dit voldoende?

> lees het blog

10 september 2019

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland.

> bekijk de prognose van het PBL en CBS

6 september 2019

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonde 17,4 procent van de bevolking alleen, in 2008 was dat nog 15,7 procent. In de meeste leeftijdsgroepen nam het aandeel alleenstaanden toe. Zeventigers en tachtigers wonen juist minder vaak alleen dan tien jaar terug.

> bekijk de cijfers van het CBS

29 augustus 2019

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport 'Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019' van de Sociaal-Economische Raad.

> bekijk het adviesrapport

27 augustus 2019

Woningmarkt studenten voorlopig niet in evenwicht

Studiesteden waar de woningnood onder studenten hoog is, bouwen er tot 2026 flink wat kamers bij.Toch verwachten onderzoekers dat maar de helft erin zal slagen om de overspannen lokale kamermarkt in 2026 tot bedaren te brengen.

> lees het artikel

15 augustus 2019

Nieuwbouwmarkt steeds bepalender voor ontwikkeling van de bestaande voorraad koopwoningen

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dit belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning, waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert.

> lees de conclusies uit de Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2019

14 augustus 2019

Woonbehoeften starter en student steeds meer gelijk

Het aantal uitwonende studenten daalt, ondanks het opgezette actieplan van de overheid. Uit onderzoek van vastgoedadviseur Savills blijkt dat de starter de student steeds vaker verdrukt op de huizenmarkt. 

> lees het artikel

8 juli 2019

Particuliere huursector compleet in beeld

Het Kadaster en het CBS deden beide onderzoek naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Hieruit kwamen verschillende cijfers en inzichten.

> lees meer en bekijk de rapporten

13 mei 2019

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

> bekijk de cijfers van het CBS

17 april 2019

Starterslening drijft woningprijzen niet op

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed onderzoek en concludeerde: de Starterslening zorgt niet voor hogere woningprijzen.

> lees meer en bekijk het rapport

April 2019

Meer inspanningen nodig om ambities uit Nationale Woonagenda te realiseren

Uit recente cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de harde plancapaciteit voor woningbouw in de meeste provincies bij lange na niet voldoet aan het ambitieniveau van de Nationale Woonagenda.

> bekijk de publicatie

Voorjaar 2019

De financiële (on)haalbaarheid van wonen

Achtergronden, facts & figures, visies, ambities en uitdagingen; in het BPD-themadossier over betaalbaarheid wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Waar liggen de oplossingen voor betaalbaar wonen?

> bekijk het dossier

Januari 2019

Drie feiten over millenials en starters op de woningmarkt

Over twintigers en dertigers wordt vaak gezegd dat ze het liefst in de stad willen wonen, bij voorkeur in een huurwoning en dat ze het prima vinden om woonvoorzieningen te delen met anderen. Klopt dit beeld van de generatie millennials?

> bekijk het onderzoek


Delen mag, graag zelfs!