NHG trots op ruimere mogelijkheden voor (startende) flexwerkers en ondernemers

Een bijdrage van Arjen Gielen,

bestuurder bij NHG

Starters op de koopwoningmarkt zijn steeds vaker werknemers met een flexibele arbeidsrelatie of zzp’ers. Er zijn in totaal ruim drie miljoen flexwerkers - bijna 35 procent van alle werkenden. Willen we starters helpen, dan zijn er oplossingen nodig. NHG-bestuurder Arjen Gielen geeft aan wat NHG doet voor deze groep.


“Het aantal flexwerkers is de laatste jaren enorm toegenomen en deze trend zet door”, aldus Gielen. “Veel van de starters op de koopwoningmarkt zijn flexwerker en zij ervaren de schaarste op de markt nog sterker doordat ze vaak net wat minder mogelijkheden hebben dan mensen met een vast contract. NHG wil verantwoorde woonfinanciering breed toegankelijk maken. De starter staat daarin traditioneel centraal.”

Verdiencapaciteit boven contractvorm

“We zijn al langer voorstander van een meer toekomstgerichtere manier van beoordelen bij hypotheekverstrekking”, vervolgt Gielen. “Dat betekent dat je verdiencapaciteit zwaarder moet wegen dan de contractvorm die je hebt. Dat geeft een eerlijker en beter beeld van een financiële situatie en dus ook over wat verantwoorde financiering voor iemand betekent. Een vast contract geeft immers niet meer zo veel zekerheid als vroeger en afhankelijk van de situatie zou een flexibel inkomen rooskleuriger kunnen zijn. In de regel is het echter voor flexwerkers lastiger om hypotheek te krijgen, alleen omdat de contractvorm anders is.”


NHG werkt samen met de markt om te zorgen dat deze groep meer toegang krijgt tot verantwoorde hypotheekfinanciering. Gielen: “Flexwerkers en ondernemers die net zijn gestart, vormen daarbij natuurlijk een extra uitdaging. Eerder droegen we al bij aan de ontwikkeling en groei van de perspectiefverklaring, die uitzendkrachten sinds 2018 kunnen aanvragen en die ook toegang biedt tot de voordelen van een NHG-hypotheek. Ondernemers en zzp’ers kwamen ook al eerder dan voorheen in aanmerking voor een hypotheek met NHG. En het afgelopen jaar hebben we ook mooie stappen gezet voor de starter met andere vormen van een flexcontract.”

Kansen voor flexwerkers
Een voorbeeld van de vooruitgang is de eerder genoemde perspectiefverklaring, waarmee de vooruitzichten van een uitzendkracht in kaart gebracht worden aan de hand van werkervaring en inzetbaarheid. Uitzendkrachten die minimaal een jaar in dienst zijn bij een aangesloten uitzendbureau kunnen hier gebruik van maken. In juli 2019 is de mogelijkheid van externe perspectieftaxateurs toegevoegd. Hierdoor kunnen uitzendkrachten van kleinere uitzendbureaus ook gebruikmaken van de perspectiefverklaring.


Andere flexwerkers kunnen hun perspectief sinds kort ook laten beoordelen met behulp van de arbeidsmarktscan. Deze geeft zicht op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen. Sinds 1 januari 2020 is NHG samen met negen geldverstrekkers een pilot gestart om de hypotheekmogelijkheden voor flexwerkers uit te breiden. De arbeidsmarktscan is beschikbaar voor alle flexwerkers die minimaal één jaar werkzaam zijn.

Kansen voor ondernemers
Ook voor ondernemers zijn mooie mijlpalen behaald op het gebied van hypotheekfinanciering. Zo introduceerde NHG in 2019 de Inkomensverklaring Ondernemer. Hiermee krijgen álle ondernemers die langer dan twaalf maanden actief zijn, toegang tot een hypotheek met NHG, in plaats van pas na drie jaar. Dit is de uitbreiding en vervanging van de eerder geïntroduceerde Inkomensverklaring voor startende zzp’ers. Dankzij deze verklaring konden al ongeveer 2.000 startende zzp’ers een woning kopen. Met de introductie van de Inkomensverklaring Ondernemer is deze mogelijkheid ook toegankelijk voor alle andere ondernemersvormen.

Nog meer kansen benutten in 2020
Gielen is trots. “Bij NHG zetten we ons samen met de markt elke dag in om bij te dragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten, en zeker voor starters. Dit doen we door meer consumenten toegang te bieden tot verantwoorde woonfinanciering, processen te verbeteren en consumenten te helpen met woningbehoud door een vangnet te bieden. We hebben samen mooie stappen gezet om meer mogelijkheden te creëren voor flexwerkers en ondernemers. Maar er liggen nog meer kansen voor starters én andere kwetsbare groepen op de woningmarkt. Daar zetten we ons in 2020 opnieuw voor in.”

Wat is uw oplossing voor het startersprobleem?

Deel het via praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!