Sparen voor je kosten koper door woonunit te huren in het huis van een senior

De oplossing voor starters van stichting Statiegeld op Jeugd

De huidige woningmarkt zit volledig op slot. Jongvolwassenen kunnen niet kopen, ouderen niet doorstromen naar een seniorenwoning. Stichting Statiegeld op Jeugd zag een gouden combinatie. Dat leidde tot een pilot in Son en Breugel, waar woonunits voor starters aangeboden worden in de koopwoning van senioren. In ruil voor een helpende hand sparen jongeren tijdens hun verblijf voor de kosten koper.


De oplossing voor de huidige wooncrisis is bouwen, bouwen, bouwen. Maar door allerlei redenen worden daar nog weinig stappen in gezet. “Heeft er wel eens iemand nagedacht over herbestemming van vastgoed in eigendom?” vroeg Amanda Schiltmans zich als betrokken bewoner en ondernemer in de Brabantse gemeente Son en Breugel af.

Match made in heaven

Schiltmans constateerde dat steeds meer senioren graag kleiner willen wonen wanneer de kinderen het huis uit zijn, maar dat er onvoldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn. “En eigenlijk willen senioren hun huis, straat en woonwijk ook niet uit”, zegt ze. “Ze hebben er immers goede herinneringen en zijn bekend met de buurt. Het gevolg is dat kamers en zolders leegstaan. Neem vervolgens de generatie jongvolwassenen. Die hebben nauwelijks de mogelijkheid om een eerste woning te kopen dankzij bijvoorbeeld studieschulden, hoge koopprijzen en het zelf moeten opbrengen van de kosten koper. Hoe mooi zou het zijn als deze twee doelgroepen elkaar vinden?”

Spaarpot voor kosten koper

Onder de naam Statiegeld op Jeugd bedacht Schiltmans het idee om de leegstaande ruimtes in de woningen van senioren te transformeren naar een zelfstandige woonunit voor starters, met eigen opgang en faciliteiten. “Op deze manier krijgen deze leegstaande vierkante meters een zinnige herbestemming. En meer dan dat. Want wanneer je ouder wordt, is het handig om soms wat hulp te krijgen bij bijvoorbeeld tuinonderhoud, boodschappen doen en computergebruik. Het is dan fijn dat er iemand is die je hierbij kan helpen. De persoonlijke hulptaken van de jongere aan de oudere bepalen we per woonsituatie. Als tegenprestatie voor hun helpende hand sparen jongvolwassenen een vast deel van hun huur maandelijks in een denkbeeldige statiegeldpot. Dat is bedoeld voor de kosten koper die ze nodig hebben om uiteindelijk zelf een woning te kopen.”

"Door onze woning te splitsen en met een jongvolwassene te delen, doen we wat aan de vergrijzing van ons dorp."
– Echtpaar Lemmers (59 & 64)
"Wat een geweldige mogelijkheid dat ik eindelijk op mezelf kan wonen én dat ik ook nog iemand anders kan helpen. Meerdere mensen blij!"
– Amy Niessen (23)

Erop of eronder

De pilot loopt in Son en Breugel. “Daar zijn we nu druk bezig met de vergunning rondkrijgen”, zegt Schiltmans. “Dan kunnen we de gas-, elektra- en watermeter splitsen en de aanpassing aan de woning realiseren. Woningsplitsing is pas toegestaan na toestemming van de gemeente. In sommige gemeenten mag dit al, bij andere moet een procedure gestart worden. Als stichting helpen wij hierbij. In Son en Breugel is interesse vanuit meerdere gezinnen in het dorp, maar zij willen eerst de uitkomst uit deze pilot afwachten. Ook de gemeente wil om die reden pas daarna opschalen. Ze hebben toestemming gegeven, maar zien dit als een test om te kijken waar ze mee te maken krijgen.”

"De transformatie van de bovenverdieping naar een huur-woonunit biedt ons meer financiële ruimte."
– Piet (68) en Anne (71) Driessen

Win-winsituatie

“Uiteindelijk willen we het concept breder in Nederland uitrollen”, vervolgt Schiltmans, die als voorzitter van de stichting actief is om zo veel mogelijk partijen te informeren en enthousiast te krijgen. “Ik vind het een geweldig concept, waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Senioren kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen en jongvolwassenen krijgen de kans om – eindelijk – op zichzelf te wonen. Dat lijkt me ook mooi aansluiten bij de duurzame doelstellingen van gemeenten.”

Wat is uw oplossing voor het startersprobleem?

Deel het via praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!