Slimme oplossing

Duokoop: nu de woning, later de grond

Een bijdrage van Olav Koenders,

CEO van DNGB

Voor starters is huren op dit moment vaak de enige optie. Maar door de krapte op de woningmarkt zijn ook de huurprijzen extreem gestegen, waardoor er geen ruimte is om te sparen en een koopwoning nog verder weg lijkt. Met Duokoop kan een woning eerst zonder de grond gekocht worden. Zodra het inkomen het toelaat, volgt de aankoop van de grond.

Duokoop biedt starters met de erfpachtconstructie een kans op een betaalbare koopwoning. Anders dan bij gemeentelijke erfpacht is de verpachter bij Duokoop niet de overheid, maar een pensioenfonds.

Hoe werkt het?


Een consument koopt alleen de woning, niet de grond. Voor het gebruik van de grond betaalt hij of zij een maandelijkse vergoeding. De woning wordt gefinancierd met een hypotheek met NHG. Doordat de woning gekocht wordt zonder grond blijft er meer besteedbaar inkomen over. Deze extra financiële ruimte kan gebruikt worden voor een duurdere woning of voor een lagere maandlast.

Het contract is eeuwigdurend zonder tussentijdse herziening van het canonpercentage en/of herziening van de grondwaarde na een bepaalde periode. De canon wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie en is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De grond kan op ieder gewenst moment boetevrij gekocht worden tegen transparante voorwaarden.

Voorbeeld

Een alleenstaande starter heeft een inkomen van € 38.000. Zonder Duokoop kan deze starter een hypotheek krijgen van € 174.449. Met gebruik van Duokoop kan dezelfde starter een woning kopen van € 204.676. De koopcapaciteit stijgt daarmee met € 30.227.

Wat is uw oplossing voor het startersprobleem?

Deel het via praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!