Waarom middenhuur een oplossing voor het startersprobleem is

Door Jessie Wagenaar,

directeur Verkoop en Gebiedsmarketing bij gebiedsontwikkelaar BPD

Zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker, ook op de woningmarkt. Veranderende demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vragen om wonen op maat, passend bij de levensstijl en de fase in de wooncarrière. Voor steeds meer doelgroepen in Nederland zal wonen vooral huren betekenen. Ook voor starters, die een betaalbare woning zoeken en vermogen willen opbouwen.


De veranderingen waarmee we te maken krijgen:

  • De bevolkingsomvang groeit tot 18 miljoen inwoners en 8,5 miljoen huishoudens in 2030. Daarvan zal ruim 41 procent uit eenpersoonshuishoudens bestaan. In 2030 telt Nederland dus 3,5 miljoen alleenstaanden.
  • Nederland vergrijst: de levensverwachting stijgt tot 83,8 jaar.
  • In 2030 zal het percentage 65-plussers gestegen zijn tot 23%. Voor het eerst telt Nederland dan meer ouderen dan jongeren.
  • Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.
  • Nederlanders moeten zelfredzamer worden: er is sprake van een toenemend aantal zzp’ers, van individuele pensioenregelingen en langer zelfstandig wonen.


Vergroten huurwoningen middensegment noodzakelijk

Wonen zal in Nederland voor steeds meer doelgroepen huren betekenen, omdat:


Er is echter een grote doelgroep die langjarig tussen wal en schip valt. Het zogenaamde middensegment bestaat uit 3,7 miljoen huishoudens met een middeninkomen (1 tot 2 keer modaal). Op dit moment is dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens (43 procent). In het middensegment vallen woningen met een middeldure huurprijs tussen 750 en 1.000 euro per maand. Het vergroten van deze voorraad is structureel noodzakelijk om doorstroom te bevorderen, want betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen zijn nu nauwelijks beschikbaar.


Uitdaging voor starters

Voor starters die gelijktijdig betaalbaar willen wonen én vermogen willen opbouwen, is de oplossing om middelduur huren te combineren met sparen. Zo kunnen zij nú betaalbaar wonen en later een hypotheek afsluiten. Middeldure huurwoningen geven starters bovendien de mogelijkheid om later door te stromen wanneer zij voldoende inkomen hebben en/of gespaard hebben. De middeldure huurwoning blijft daarmee langjarig beschikbaar voor de doelgroep.

Wat vindt u?
Laat het horen via praatmee@platformwoonstarters.nl


Delen mag, graag zelfs!