GASTBLOG


"De overheid moet de wooncrisis bij de bron aanpakken en de marktwerking aan banden leggen"

Een bijdrage van Paul Smeulders,

Tweede Kamerlid GroenLinks

De wooncrisis is het gevolg van de ruime marktwerking die de overheid jarenlang toeliet. Het resultaat zijn de grote problemen van studenten en starters om een betaalbare woning te vinden. Door oplopende huur- en koopprijzen en een gebrek aan startkapitaal is een woning bemachtigen bijna ondoenlijk voor mensen met lage of middeninkomens. Op dit moment is er een tekort van 294.000 woningen, waaronder 40.000 studentenwoningen en 80.000 sociale huurwoningen. Hoogste tijd dus om de marktwerking aan banden te leggen.


Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een fonds van 1 miljard euro aan voor een woningbouwimpuls. Deze maand (november 2019, red.) stelde GroenLinks tijdens de behandeling van de woonbegroting voor om een kwart daarvan te oormerken voor woningen voor jongeren. Door dat nu al vast te leggen, willen we gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars motiveren om vooral plannen te smeden voor deze groep mensen. Als de rijksoverheid prioriteiten stelt bij de uitgave van het geld, geven zij hiermee aan de samenleving het signaal af dat ze deze groepen extra willen helpen. Dat is belangrijk voor het vertrouwen.


Helaas dacht de coalitie daar anders over. D66-minister Stientje van Veldhoven ontraadde het voorstel van GroenLinks. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen. Teleurstellend, omdat starters en studenten nu niet de prioriteit krijgen waar ze recht op hebben.


Toch blijven we verder strijden voor meer betaalbare woningen. Het oormerken van geld uit het woonfonds is één van de onderdelen uit het actieplan van GroenLinks tegen de wooncrisis. Om verdere nieuwbouw te stimuleren, willen we ook een forse vermindering van de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties, zodat ze meer geld overhouden voor (duurzame) woningbouw. Bij de behandeling van het belastingplan lukte het – in samenwerking met de coalitiepartijen – om het aantal gemeenten uit te breiden dat korting krijgt op de verhuurdersheffing wanneer ze extra bouwen. Dat gaat om 25.000 euro per woning. Ook wordt er voor alle overige gemeenten een lagere heffingsvermindering van 12.500 euro per nieuwbouwwoning geregeld. Een mooi, concreet succes.


Op korte termijn willen we met GroenLinks meer betaalbare woonruimte creëren door verdere regulering van de alsmaar stijgende huurprijzen. Ook moet er een verbod komen op het per opbod bepalen van huurprijzen. Verder willen we de wettelijke mogelijkheid om huurwoningen tijdelijk te verhuren van tafel vegen. Deze wet geeft verhuurders de mogelijkheid om huurders zonder enige vorm van huurbescherming na twee jaar op straat te zetten en de woning daarna voor meer geld aan iemand anders te verhuren. Dat kan echt niet.


De overheid moet de wooncrisis dus bij de bron aanpakken en de marktwerking bij huisvesting flink indammen. Alleen dan heeft iedereen in de toekomst passende, betaalbare woonruimte. En dat is nodig, want wonen is immers een grondrecht.


Delen mag, graag zelfs!