GASTBLOG


“Een goede buurt is net zo belangrijk als een goed huis”

Een bijdrage van Mirthe Biemans, manager strategie bij woningstichting Rochdale

Waar en hoe je woont, heeft invloed op je leven. Groei je op in een buurt waar mensen wonen met lage, midden en hoge inkomens en opleidingen, dan heb je een streepje voor aan het begin van je leven. Deze gemengde buurten en scholen zorgen namelijk voor hogere schoolprestaties. De kans dat je op het criminele pad terechtkomt, is een stuk kleiner als je woont in een buurt waar je niet als tiener gevraagd wordt dingen te doen die niet veilig zijn. En groen ín je buurt is belangrijker voor je gezondheid dan het hebben van een natuurgebied verderop.

Veiligheid op straat, voorzieningen in de buurt, sociale cohesie: het heeft allemaal meer invloed op hoe fijn je woont dan of je huis een nieuwe keuken of een goed energielabel heeft. Als je een woning zoekt, doe je er goed aan om naast een rondje door de woning ook een rondje door de buurt te lopen. Om al deze redenen richten we ons als woningcorporatie niet alleen op woningen zelf, maar ook op sterke buurten. Een huis én woonomgeving die mensen kans biedt op een goed leven. In sterke buurten heb je belangrijke voorzieningen in de omgeving, zoals een bibliotheek, kinderopvang, winkels en cafés. Je kunt er goed komen met het openbaar vervoer en op de fiets. De openbare ruimte is er zo ingericht dat het fijn is om er te zijn en elkaar te ontmoeten. Het zijn buurten waar je de buren van gezicht kent en een beetje naar elkaar omkijkt. Plekken waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Die buurten moeten plek bieden aan verschillende mensen. Dus ook aan starters. Als zij geen plek kunnen vinden, heeft iedereen daar last van. Het is niet voor niets dat de tekorten aan bijvoorbeeld verpleegkundigen en leerkrachten het hoogst zijn in de grote steden. Jonge mensen in deze beroepen vinden daar geen woning meer en gaan werken in de buurt waar ze nog wel iets kunnen vinden. Daar hebben niet alleen zij last van, maar iedereen in deze buurten en steden. Want wie wil zijn kinderen nou naar een school met te weinig leerkrachten sturen?

Het is aan gemeenten en ontwikkelaars om zich te realiseren dat buurten en steden jonge mensen nodig hebben om de broodnodige voorzieningen, bedrijvigheid en creativiteit op peil te houden. Om te zorgen voor buurten waar ook voor starters plek is om te wonen. Dat uit zich de komende jaren hopelijk in veel nieuwbouw, om de enorme woningnood tegen te gaan. Daarbij hoort een visie over wat voor soort buurten er gebouwd worden en voor wie. Voor duurzame en leefbare buurten zijn dat wat Rochdale betreft gemengde buurten, met genoeg betaalbare woningen, groen, openbaar vervoer en voorzieningen in de omgeving. Zodat iedereen kan wonen in een buurt die bijdraagt aan een fijn leven.


Delen mag, graag zelfs!