GASTBLOG


"Een snellere, schonere, slimmere en goedkopere bouw met woningen die als bouwpakket de fabriek komen uitrollen"

Een bijdrage van Jessica van Eijs,

Tweede Kamerlid D66

In het begin van de crisis werkte ik als architect. Ik zag de bouwopdrachten voor woningen langzaam opdrogen. Dat was in 2008. Sindsdien, dus al meer dan tien jaar, bouwen we te weinig woningen. En dat heeft vandaag de dag geleid tot een tekort van bijna 300.000 woningen.


De hele machinerie om veel woningen te bouwen, is in die crisisjaren ontmanteld. De bouw kwam bijna stil te staan. D66 wil dat alle radertjes in die machine weer goed gaan draaien. Van de leverancier van heipalen, tot de vakmannen in de bouw en de ambtenaren die plannen goed moeten keuren.


Maar de wereld heeft sinds 2008 natuurlijk niet stilgestaan. De enorme digitalisering biedt juist kansen voor de bouw. Als het aan D66 ligt, maken we de bouw sneller, schoner, slimmer en dus goedkoper. Het is nu een conservatieve sector met metselaars die zo in een schilderij van een paar eeuwen geleden passen. Dat moet echt anders! Inclusief woningen die perfect doordacht uit de fabriek komen rollen. Als een Tesla in plaats van een ter plekke te bouwen koets.


Een meer industriële, slimme bouw zorgt voor lagere kosten en dus voor goedkopere woningen. De gemiddelde nieuwbouwwoning wordt nu met 21 fouten opgeleverd, die vervolgens allemaal weer hersteld moeten worden. Dat kunnen we drastisch verminderen. Ook een enorme verbetering kan de werkplek van bouwers zijn. In plaats van uren onderweg te zijn naar een bouwplaats waar in weer en wind gewerkt moet worden, kunnen veel meer vaklui op de fiets naar de bouwfabriek om de hoek, waar ze beschut optimaal kunnen werken. Zo zorgt een bouwplaats niet meer voor jarenlange overlast, maar wordt het een plek waar in korte tijd woningen in elkaar gezet worden als een bouwpakket.


Al deze zaken drukken de kosten. En dat is hard nodig. De gemiddelde nieuwbouwwoning kost tegenwoordig bijna 400.000 euro. Dat is voor de meeste mensen niet te betalen. Ook worden er nog steeds veel traditionele eengezinswoningen gebouwd, terwijl grote groepen mensen juist op zoek zijn naar een ander type woning. Starters willen vooral een betaalbaar onderkomen, eventueel met gedeelde voorzieningen. Senioren wonen nu nog veelal in de eengezinswoning die ze al lang niet meer helemaal gebruiken. Soms komen ze niet eens goed meer de trap op naar de bovenverdieping. Als zij kunnen doorstromen naar een geschikte seniorenwoning komt hun woning weer vrij voor de starter of het gezin dat daar om staat te springen.


Kortom, we hebben veel meer huizen nodig. En laten we er daarbij ook voor zorgen dat we woningen bouwen waar écht vraag naar is en die betaalbaar zijn!


Delen mag, graag zelfs!